Monthly Archives: December 2020


Goethe – biểu tượng của văn học và văn hóa Đức

Viện Goethe

Johann Wolfgang von Goethe là một vĩ nhân trong nền văn chương thế giới. Ngoài ra, ông còn là nhà khoa học và họa sĩ lỗi lạc. Trong bất cứ lĩnh vực nào, Goethe cũng đạt được những thành tựu vô cùng xuất sắc. Chính vì vậy, ông là biểu tượng của văn học và…

(+84)965.662.257