Monthly Archives: October 2021


VÌ SAO DU HỌC THẤT BẠI

Thanh Cong Va That Bai

(Chia sẻ từ cô Lê Thị Minh Hồng- Giám đốc trung tâm GFS) Mình quan sát thấy gần chục năm gần đây ở ta rộ lên mốt “vượt biên” đi du học mà dân tình vẫn gọi đùa là đi Tị Nạn Giáo Dục. Qua các câu chuyện tư vấn du học từ 7 năm…

(+84)965.662.257