Tin tức nội bộ


LAN TOẢ TRI THỨC

Aca1fd03eb6f15314c7e

Trong suốt chiều dài phát triển của lịch sử loài người, sách là một trong những công cụ truyền tải tri thức, phổ biến, cơ bản và luôn hiện hữu. Sách chính là sản phẩm của con người và xã hội: Trong sách có chứa vô vàn kiến thức, được ghi chép lại trong toàn…

(+84)965.662.257